Du skal være medlem af Tåstrup Agility Klub, før du kan tilmelde dig et hold, bliv medlem her

Hent vejledningen i hvordan du indmelder og tilmelder dig klik på "Sådan gør du"
 
Sådan gør du (0.7 Mb)
OBS!
Træningspladsen ligger på:
SNUBBEKORSVEJ 24C
2630 TÅSTRUP
I dejlige naturskønne omgivelser med lukkede træningsbaner, klubhus og hyggelig gårdsplads.
Du skal være medlem af Tåstrup Agility Klub, før du kan tilmelde dig et hold.

Bliv medlem her
Der er informationsaften (obligatorisk) for nye medlemmer
Torsdag d. 14. marts 2024 
Taastrup Kulturcenter
Poppel Allé 12
2630 Taastrup 
Kl. 19.00 - 21.30
Hent vejledningen til indmeldelse og tilmeldelse
klik på det lille "blad" "Sådan gør du"
Sådan gør du (0.7 Mb)

Bliv medlem

Som medlem af klubben kan optages enhver, der har modtaget og accepteret klubbens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse er gyldig, når kontingentet er betalt og indmeldelsesblanket er modtaget og godkendt.

Der findes Hovedmedlemmer, Familiemedlemmer, Støttemedlemmer og Æresmedlemmer.
Hovedmedlemmer betaler fuldt kontingent og har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen. Familiemedlem skal være fra samme hustand som et Hovedmedlem, har ikke stemmeret og kan træne i klubben.

Medlemsskabet går fra 1. januar til 31. december.

Prøvetid. Alle nye medlemsskaber har en prøvetid på 2 måneder fra første træningsgang. Prøvetiden skal bruges til at vurdere om hunden kan lade sig træne inden for klubbens rammer, kompetencer og muligheder. I prøvetiden er det muligt for TAK at opsige medlemskabet efter behandling på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal begrunde afgørelsen skriftligt over for medlemmet og anvise alternative muligheder. Medlemmet kan få afgørelsen prøvet ved en generalforsamling.

Indmeld dig i vores dejlige klub her
 
Bliv medlem

Ophavsrettigheder:”Taastrup Agility Klub har ophavsrettighederne til alt grafisk materiale, fotos, og artikler på hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, Illustrationer, fotos er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Materialet må ikke gengives, helt eller delvist, hverken i trykt eller digital form, uden forudgående skriftlig aftale fra klubben/forfatterne.”

Taastrup Agility Klub - TAK - Snubbekorsvej 24C - 2630 Taastrup - email: holdfordeler@tak-agility.dk