Du skal være medlem af Tåstrup Agility Klub, før du kan tilmelde dig et hold, bliv medlem her

Hent vejledningen i hvordan du indmelder og tilmelder dig klik på "Sådan gør du"
 
Sådan gør du (0.7 Mb)
OBS!
Træningspladsen ligger på:
SNUBBEKORSVEJ 24C
2630 TÅSTRUP
I dejlige naturskønne omgivelser med lukkede træningsbaner, klubhus og hyggelig gårdsplads.

Bliv medlem


Som medlem af klubben kan optages enhver, der har modtaget og accepteret klubbens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse er gyldig, når kontingentet er betalt og indmeldelsesblanket er modtaget og godkendt.

Der findes Hovedmedlemmer, Familiemedlemmer, Støttemedlemmer og Æresmedlemmer.
Hovedmedlemmer betaler fuldt kontingent og har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen. Familiemedlem skal være fra samme hustand som et Hovedmedlem, har ikke stemmeret og kan træne i klubben.

Medlemsskabet går fra 1. januar til 31. december.

Prøvetid. Alle nye medlemsskaber har en prøvetid på 2 måneder fra første træningsgang. Prøvetiden skal bruges til at vurdere om hunden kan lade sig træne inden for klubbens rammer, kompetencer og muligheder. I prøvetiden er det muligt for TAK at opsige medlemskabet efter behandling på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal begrunde afgørelsen skriftligt over for medlemmet og anvise alternative muligheder. Medlemmet kan få afgørelsen prøvet ved en generalforsamling.

Indmeld dig i vores dejlige klub her

Ophavsrettigheder:”Taastrup Agility Klub har ophavsrettighederne til alt grafisk materiale, fotos, og artikler på hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, Illustrationer, fotos er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Materialet må ikke gengives, helt eller delvist, hverken i trykt eller digital form, uden forudgående skriftlig aftale fra klubben/forfatterne.”

Taastrup Agility Klub - TAK - Snubbekorsvej 24C - 2630 Taastrup - email: holdfordeler@tak-agility.dk